มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ข่าวสารต่างๆ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
E Book เอกสารเผยแพร่ รหัสยาแผนไทย
e-Learning หน่วยงานภายใน เว็บลิงก์

law

ตอบแบบสอบถามการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2562

ssp

คู่มือประกอบการใช้งานระบบ

ssp

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

7021132
facebook